5. letnik

 

izbirni predmeti 5. letnik, EMŠ medicina  
   
Ime predmeta                                                                                                            ects
Biokemija steroidov 3
Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo   3
Biomehanika kolka   6
Demence 3
Dializno zdravljenje 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Ekstrapiramidne bolezni

       3

Epigenetika v onkologiji  
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija – elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Hormonsko odvisne ginekološke bolezni: klinični in biokemijski vidiki 3
Humana genetika - izbrani primeri 3
Izbirni predmet – ortopedija 3
Izbrane teme iz ginekologije in porodništva 3
Javnozdravstveni pristopi k obvladovanju bolezni srca in žilja 3
Kirurgija atrijske fibrilacije 6
Kirurgija v izrednih razmerah 3
Klinična elektrokardiografija 3
Klinična prehrana 1  
Klinična prehrana 2  
Laparoskopska kirurgija 6
Medpoklicno sodelovanje   6
Modeliranje v biokemiji 6
Molekularna biologija povezave um/zavest-telo 3
Motnje presnove 3
Nekodirajoča RNA 3
Nevrofiziologija 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj II 3
Praktična medicinska genetika 3
Raziskave v družinski medicini 6
Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji 6
Raziskave v družinski medicini  
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v javnem zdravju  
Raziskovanje v maksilofacialni kirurgiji 6
Raziskovanje v medicini 6
Raziskovanje v otolaringologiji 6
Sodna medicina 3
Sodobna informatika v biomedicini 2 3
Temelji molekularne epidemiologije 3
Tropska in potovalna medicina 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba UZ v anesteziologiji 3
Urgentna medicina  
Uporaba genske tehnologije v medicini  
Urologija Funkcionalne in morfološke preiskave v urologiji 6
Z dokazi podprto javno zdravje  

* V študijskem letu 2017/2018 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017, kot tisti za študijsko leto 2017/2018.