6. letnik

Izbirni predmeti 6. letnik, EMŠ medicina  
   
Ime predmeta                                                        ects
Anesteziologija 3
Biokemična in molekularna diagnostika prirojenih bolezni presnove (IRP) 6
Biokemična in molekularna diagnostika prirojenih bolezni presnove (ISP) 3
Biokemija steroidov 3
Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo  3
Biomehanika sklepov 6
Bolečina 3
Demence 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Ekstrapiramidne bolezni 3
Epigenetika v onkologiji  
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija – elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Izbrane teme iz interne medicine 3
Kirurgija atrijske fibrilacije 6
Kirurgija v izrednih razmerah 3
Klinična elektrokardiografija 3
Klinična prehrana 1 3
Klinična prehrana 2 3
Medicina športa 3
Medpoklicno sodelovanje 6
Modeliranje v biokemiji 6
Molekularna biologija povezave um/zavest-telo 3
Motnje presnove 3
Možgansko - žilne bolezni  3
Nekodirajoča RNA 3
Nevrofiziologija 3
Okvare perifernih živcev 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Osnove managementa v zdravstvu 3
Praktična medicinska genetika 3
Promocija zdravja v bolnišnicah 3
Psihosomatika in vedenjska medicina 3
Raziskave v družinski medicini 6
Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji  6
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v javnem zdravju 6
Raziskovanje v maksilofacialni kirurgiji 6
Raziskovanje v medicini 6
Raziskovanje v nevrologiji 6
Raziskovanje v otolaringologiji 6
Sodobna informatika v biomedicini 2 3
Subspecialna in raziskovalna pediatrija 6
Temelji molekularne epidemiologije 3
Tropska in potovalna medicina 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v medicini 3
Z dokazi podprto javno zdravje 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.