1. letnik

Informacije o terminih izvajanja izbirnih predmetov v 1. letniku

 

Biokataliza z encimologijo

3
Biokemija steroidov 3
Celična biotehnologija - napredna celična zdravila 6
E-izobraževanje in e-gradiva v medicini 3
Humana genetika 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine - termin C 3
Struktura in funkcija proteinov 3
Temelji medicinske celične biologije 3
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju 3
Zdravstvene ustanove 3
Zdravstveno informacijski praktikum 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.