1. letnik

Biokataliza z encimologijo 3
Biokemija steroidov 3
E-izobraževanje in e-gradiva v medicini 3
Celična biotehnologija - napredna celična zdravila 6
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine - termin C 3
Struktura in funkcija proteinov 3
Temelji medicinske celične biologije 3
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju 3
Zdravstvene ustanove 3
Zdravstveno informacijski praktikum 3

* V študijskem letu 2017/2018 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017, kot tisti za študijsko leto 2017/2018.