2. letnik

Alternativna prehrana 3
Biokemija in molekularna biologija zob in kosti 3
Biokemija steroidov 3
Biokemijsko-klinični vidik bolezni in zgradbe zob 3
E-izobraževanje in e-gradiva v medicini 3
Embriologija 3
Humana genetika  
Klinično aplikativna anatomija glave in vratu 3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v dentalni medicini 6
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.