3. letnik

Biokemija steroidov 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija elektrokardiografija 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-Mikrocirkulacija 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Nevrofiziologija 3
Oralna farmakologija 3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo 3
Patofiziologija - novi pristopi, poglabljanja in povezovanja  3
Patologija organskih sistemov 3
Preprečevanje okužb v zobozdravstvu 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Sodobna informatika v biomedicini 3
Sodobni materiali za oskrbo v estetski stomatologiji 3
Raziskovanje v dentalni medicini 6
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2017/2018 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017, kot tisti za študijsko leto 2017/2018.