4. letnik

Biokemija steroidov 3
Diagnostika v endodontiji in konzervativnem zobozdravstvu
3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija- elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-Mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Izbirni raziskovalni - zobne bolezni 6
Kirurgija v izrednih razmerah 3
Klinična prehrana 1 3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo 3
Nevrofiziologija 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Patologija organskih sistemov 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v dentalni medicini 6
Sodobna informatika v biomedicini 1  3
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.