5. letnik

Biokemija steroidov 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija- elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-Mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Ginekologija in porodništvo 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Interceptivna ortodontska obravnava v otroškem zobozdravstvu 3
Izbirni raziskovalni - čeljustna in zobna ortopedija 6
Izbirni raziskovalni - maksilofacialna kirurgija 6
Izbirni raziskovalni - ORL 3
Izbirni raziskovalni - otroško in preventivno zobozdravstvo 5 6
Izbirni raziskovalni - protetika 6
Izbirni raziskovalni - zobne bolezni 6
Klinična prehrana 1 ¸3
Klinična prehrana 2 3
Kirurgija v izrednih razmerah  3
Nevrofiziologija 3
Okolje in zdravje - prehrana v različnih starostnih obdobjih in ustno zdravje 3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Sodobna informatika v biomedicini 2 3
Sodobne klinične metode v endodontiji 3
Raziskovanje v dentalni medicini 6
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2017/2018 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017, kot tisti za študijsko leto 2017/2018.