5. letnik

Biokemija steroidov 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija- elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija - mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Ginekologija in porodništvo 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Interceptivna ortodontska obravnava v otroškem zobozdravstvu 3
Izbirni raziskovalni - čeljustna in zobna ortopedija 6
Izbirni raziskovalni - maksilofacialna kirurgija 6
Izbirni raziskovalni – ORL 3
Izbirni raziskovalni - otroško in preventivno zobozdravstvo 5 6
Izbirni raziskovalni - protetika 6
Izbirni raziskovalni - zobne bolezni 6
Klinična prehrana 1 ¸3
Klinična prehrana 2 3
Kirurgija v izrednih razmerah  3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo   3
Nevrofiziologija 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Prehrana v različnih starostnih obdobjih in ustno zdravje 3
Psihosomatika in vedenjska medicina 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v dentalni medicini 6
Sodobna informatika v biomedicini 2 3
Sodobne klinične metode v endodontiji 3
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.