6. letnik

Biokemija steroidov 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija- elektrokardiografija (EKG) 3
Fiziologija športa 3
Fiziologija-Mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Ginekologija in porodništvo 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Izbirni raziskovalni - čeljustna in zobna ortopedija 6
Izbirni raziskovalni - maksilofacialna kirurgija 6
Izbirni raziskovalni - ORL 3
Izbirni raziskovalni - otroško in preventivno zobozdravstvo 5 6
Izbirni raziskovalni - protetika 6
Izbirni raziskovalni - zobne bolezni 6
Kirurgija v izrednih razmerah  3
Klinična prehrana 1 3
Klinična prehrana 2 3
Kombinirana protetična oskrba pacientov 3
Molekularna biologija povezave um zavest-telo
3
Nevrofiziologija 3
Ortodontsko-kirurška obravnava ortognatskega pacienta 3
Osnove genske tehnologije in molekularne medicine 3
Osnove managementa v zdravstvu 3
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v dentalni medicini  6
Sodobna informatika v biomedicini 2 3
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini 3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.