Predmetnik EMŠ Medicina

1. LETNIK

Anatomija 1

Biofizika

Biologija celice

Sporazumevanje

Uvod v medicino

Uvod v javno zdravje
Informatika
Zgodovina medicine
Deontologija s filozofijo

Temelji biokemije

Nujna medicinska pomoč 1

Izbirni predmet I/II

 

2. LETNIK

Anatomija 2

Medicinska biokemija in molekularna genetika

Fiziologija

Histologija in embriologija

Zdravje in okolje

Stik z bolnikom

Temelji biostatistike

Izbirni predmet I/II

 

3. LETNIK

Splošna farmakologija in toksikologija

Specialna farmakologija in toksikologija

Metode javnega zdravja

Nujna medicinska pomoč 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Patologija

Patološka fiziologija

Osnove preiskovalnih metod

Propedevtika

Izbirni predmet I/II

 

4. LETNIK

Živčevje

Duševno zdravje

Gibala

Prebavila

Koža in spolne bolezni

Infekcijske bolezni

Rak in bolezni krvi

Modul Rak - Onkologija

Modul Bolezni krvi - Hematologija

Pogoji za operacijsko delo (obvezni izbirni predmet)

Izbirni predmet I

 

5. LETNIK

Obtočila

Sodna medicina

Maksilofacialna kirurgija s temelji dentalne medicine

Otorinolaringologija

Okulistika

Ginekologija in porodništvo

Pediatrija 1

Dihala

Sečila

Bolezni presnove

Imunske bolezni

Izbirni predmet I/II

 

6. LETNIK

Interna medicina

Pediatrija 2

Kirurgija

Primarno zdravstveno varstvo

Izbirni predmet I/II