Predmetnik EMŠ Dentalna medicina

1. LETNIK

Anatomija 1

Biofizika

Biologija celice

Sporazumevanje

Uvod v medicino

Uvod v javno zdravje
Informatika
Zgodovina medicine
Deontologija s filozofijo

Temelji biokemije

Nujna medicinska pomoč 1

Izbirni predmet I/II

 

2. LETNIK

Anatomija 2

Medicinska biokemija in molekularna genetika

Fiziologija

Histologija in embriologija

Oralna biologija

Zdravje in okolje

Temelji biostatistike

Izbirni predmet I/II

 

3. LETNIK

Splošna farmakologija in toksikologija

Specialna farmakologija in toksikologija

Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija

Metode javnega zdravja

Patologija

Patološka fiziologija

Predklinični praktikum

Internistična propedevtika

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov

Izbirni predmet I/II

 

4. LETNIK

Stomatološka propedevtika

Splošna in dentalna radiologija

Infekcije bolezni in epidemiologija

Interna medicina

Kirurgija

Medicinska klinika 1

Modul 1: Dermatovenerologija

Modul 2: Nevrologija

Modul 3: Psihiatrija

Zobne bolezni 1

Ustne bolezni in parodontologija 1

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

Maksilofacialna in oralna kirurgija 1

Fiksna protetika 1

Snemna protetika 1

Klinična fiziologija stomatognatega sistema

Čeljustna in zobna ortopedija 1

Izbirni predmet I/II

 

5. LETNIK

Medicinska klinika 2

Modul 1: Onkologija

Modul 2: ORL

Modul 3: Oftalmologija

Pediatrija s klinično genetiko

Zobne bolezni 2

Ustne bolezni in parodontologija 2

Maksilofacialna in oralna kirurgija 2

Fiksna protetika 2

Snemna protetika 2

Čeljustna in zobna ortopedija 2

Sodna medicina in stomatologija

Izbirni predmet I/II

 

6. LETNIK

Zobne bolezni 3

Ustne bolezni in parodontologija 3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 3

Maksilofacialna in oralna kirurgija 3

Fiksna protetika 3

Snemna protetika 3

Dentalna implantologija

Čeljustna in zobna ortopedija 3

Gerontostomatologija

Izbirni predmet I/II