Predmetnik EMŠ Medicina - izbirni predmeti

Alternativna prehrana

Anesteziologija

Biokatalaza z encimologijo

Biokemična in molekularna diagnostika prirojenih bolezni presnove (IRP)

Biokemična in molekularna diagnostika prirojenih bolezni presnove (ISP)

Biokemija in molekularna biologija zob in kosti

Biokemija steroidov

Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo

Biomehanika kolka

Bolečina

Celična biotehnologija: napredna celična zdravila

Citopatologija dojke

Demence

Dermatopatologija

Dermatovenerologija

Dializno zdravljenje

E-izobraževanje in e-gradiva v medicini

Eksperimentalne metode v farmakogenetiki

Ekstrapiramidne bolezni

Embriologija

Farmakogenetika v medicini

Fiziologija – elektrokardiografija (EKG)

Fiziologija športa

Fiziologija-mikrocirkulacija

Funkcijska genomika v medicini

Hiperbarična fiziologija in medicina

Hormonsko odvisne ginekološke bolezni: klinični in biokemijski vidiki

Humana genetika - izbrani primeri

Izbirni predmet – ortopedija

Izbrana poglavja iz imunologije

Izbrane teme iz ginekologije in porodništva

Javnozdravstveni pristopi k obvladovanju bolezni srca in žilja

Kirurgija atrijske fibrilacije-raziskovalni

Kirurgija v izrednih razmerah

Klinična elektrokardiografija

Klinično – patološke korelacije v nefropatologiji

Laparoskopska kirurgija

Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih

Medicina športa

Medpoklicno sodelovanje

Modeliranje v biokemiji

Molekularna biologija povezave um/zavest-telo

Motivacijske tehnike

Motnje presnove

Možgansko – žilne bolezni

Nekodirajoča RNA

Nevroanatomija

Nevrofiziologija

Nevropatologija

Nova dogajanja v izbranih metaboličnih procesih

Oportunistični in tropski paraziti

Osnove genske tehnologije in molekularne medicine

Osnove klinične farmakologije

Osnove managementa v zdravstvu

Osnove računalniško podprtih metod slikanja v medicini

Osteosinteza

Patofiziologija – novi pristopi, poglabljanje in povezovanje

Patofiziološki temelji kritičnih stanj 1

Patofiziološki temelji kritičnih stanj 2

Patogenetski mehanizmi pri bakterijskih in virusnih boleznih

Patologija prebavil

Pogoji za operacijsko delo (obvezni izbirni strokovni predmet za vse generacije študentov, vpisane v 1. letnik v šol.l. 2014/2015 in prej) Glej obvezni predmeti

Poškodbe ligamentarnega aparata sklepov

Praktična medicinska genetika

Promocija zdravja v bolnišnicah

Psihiatrija

Raziskave v družinski medicini

Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji

Raziskovanje tkiv

Raziskovanje v biokemiji

Raziskovanje v javnem zdravju

Raziskovanje v maksilofacialni kirurgiji

Raziskovanje v medicini (predmet se izvaja v skladu z 18. členom Pravil študija na ULMF)

Raziskovanje v otorinolaringologiji

Sodna medicina

Sodobna informatika v biomedicini 1

Sodobna informatika v biomedicini 2

Struktura in funkcija proteinov

Subspecialna in raziskovalna pediatrija

Temelji medicinske celične biologije

Temelji molekularne epidemiologije

Tkivno inžinirstvo v raziskavah in regenerativni medicini

Topografska anatomija

Tropska in potovalna medicina

Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini

Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju

Uporaba UZ v anesteziologiji

Urgentna medicina

Urologija: Funkcionalne in morfološke preiskave v urologiji

Zagotavljanje odprte dihalne poti: od enostavnih pripomočkov do težke intubacije

Zdravstvene ustanove

Zdravstveno informacijski praktikum

Zlomi in patologija v področju kolka