Predmetnik EMŠ Dentalna medicina - izbirni predmeti

Alternativna prehrana

Biokataliza z encimologijo

Biokemija in molekularna biologija zob in kosti

Biokemija steroidov

Biokemijsko klinični vidik bolezni in zgradbe zob

Diagnostika v endodontiji in konzervativnem zobozdravstvu

E-izobraževanje in e-gradiva v medicini

Eksperimentalne metode v farmakogenetiki

Embriologija

Farmakogenetika v medicini

Fiziologija – elektrokardiografija (EKG)

Fiziologija športa

Fiziologija-mikrocirkulacija

Funkcijska genomika v medicini

Hiperbarična fiziologija in medicina

Interceptivna ortodontska obravnava v otroškem zobozdravstvu

Izbirni raziskovalni - Maksilofacialna kirurgija 5,6

Izbirni raziskovalni - Otroško in preventivno zobozdravstvo 5

Izbirni raziskovalni - Raziskovanje v ORL

Izbirni raziskovalni - Stomatološka protetika

Izbirni raziskovalni - zobne bolezni

Klinično aplikativna anatomija glave in vratu

Kombinirana protetična oskrba pacientov

Molekularna biologija povezave um/zavest-telo

Nevrofiziologija

Okolje in zdravje - prehrana v različnih starostnih obdobjih in ustno zdravje

Oralna farmakologija

Ortodontsko-kirurška obravnava ortognatskega pacienta

Osnove genske tehnologije in molekularne medicine

Osnove managementa v zdravstvu

Patofiziologija – novi pristopi, poglabljanje in povezovanje

Patologija organskih sistemov

Preprečevanje okužb v zobozdravstvu

Raziskovanje v biokemiji

Raziskovanje v dentalni medicini (predmet se izvaja v skladu z 18. členom Pravil študija na ULMF)

Sodobna informatika v biomedicini 1

Sodobna informatika v biomedicini 2

Sodobne klinične metode v endodontiji

Sodobni materiali za oskrbo v estetski stomatologiji

Struktura in funkcija proteinov

Temelji medicinske celične biologije

Tkivno inžinirstvo v raziskavah in regenerativni medicini

Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini

Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju

Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini

Zdravstvene ustanove

Zdravstveno informacijski praktikum