Predstavitev Medicinske fakultete

Na UL MF je zaposlenih 852 delavcev in sicer:

Fakulteto zastopa in predstavlja dekan prof. dr. Igor Švab.


Poleg dekana zastopajo vodstvo fakultete: prodekan za strokovno zdravstveno področje prof. dr. Miroslav Petrovec, prodekanja za znanstveno raziskovalno področje prof. dr. Ksenija Geršak, prodekanja za študijsko področje dentalne medicine prof. dr. Janja Jan, prodekan za študijsko področje medicine prof. dr. Tomaž Marš in tajnik fakultete Urška Klakočar, univ. dipl. prav.

V organizacijskem smislu je fakulteta razdeljena na Oddelek EMŠ II. st. medicine, ki ga vodi prodekan za študijsko področje medicine prof. dr. Tomaž Marš, Oddelek EMŠ II. st. dentalne medicine, ki ga vodi prodekanja za študijsko področje dentalne medicine prof. dr. Janja Jan, Oddelek za strokovno zdravstveno dejavnost, ki ga vodi prodekan za strokovno zravstveno področje prof. dr. Miroslav Petrovec in Oddelek za doktorski študij ter znanstveno raziskovalno in razvojno delo, ki ga vodi prodekanja za znanstveno raziskovalno področje prof. dr. Ksenija Geršak.

Oddelek za strokovno zdravstveno dejavnost sestavljajo Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki ga vodi predstojnik prof. dr. Miroslav Petrovec, Inštitut za patologijo, ki ga vodi predstojnik izr. prof. dr. Jože Pižem in Inštitut za sodno medicino, ki ga vodi predstojnik prof. dr. Jože Balažic.
V okviru oddelka za strokovno dejavnost so sistemizirani tudi posamezni centri in laboratoriji za strokovno zdravstveno dejavnost.

Pedagoško in znanstveno raziskovalno delo se izvaja na katedrah in inštitutih ter posameznih centrih in laboratorijih v okviru posameznega inštituta fakultete.

Tajništvo fakultete vodi tajnik fakultete Urška Klakočar, pomočniki tajnika fakultete so Marija Martinčič, Mirjam Trček in Sonja Leben.
Tajništvo se deli na računovodsko finančno službo, ki jo vodi Klara Purkat, na kadrovsko službo, ki jo vodi Mirjam Trček, na službo za študentske zadeve, ki se deli na referat za dodiplomski in podiplomski študij ter referat za študijske izmenjave, ki jo vodi Maruša Vukelić in tehnično vzdrževalno službo, ki jo vodi Renato Gotovina.

V okviru fakultete je organizirana Centralna medicinska knjižnjica, ki jo vodi mag. Anamarija Rožič.