Predstojniki

 Dekan: prof.dr. Igor Švab, dr.med.

Predstojniki inštitutov/kateder: