Predstojniki

 Dekan: prof.dr. Dušan Šuput, dr.med.

Predstojniki inštitutov/kateder: