Člani dekanovega kolegija za obdobje 2017-2021

Dekan MF
prof. dr. Igor Švab, dr. med.

Prodekan MF za študijsko področje medicine 
prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.

Prodekanja MF za študijsko področje dentalne medicine
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.

Prodekan MF za strokovno zdravstveno področje
prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Prodekanja MF za znanstveno raziskovalno področje
prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.

Tajnik MF

Urška Klakočar, univ. dipl. prav.