Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije

(SiDSIC- Slovenian dental students international committee)

Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije je samostojno, nepolitično, neprofitno združenje študentov dentalne medicine, deluje prostovoljno ob pomoči fakultete in drugih donatorjev. Člani smo študentje dentalne medicine, ki s svojimi idejami, entuzijazmom skrbimo za kakovosten študij ter pestro in zanimivo študentsko življenje. 

Društvo je bilo ustanovljeno 29.10. 1996 ob 18:00 in v skladu z odločbami Zakona o društvih vpisano v Register društev Slovenije. Delovanje društva SiDSIC ureja statut društva.

 

Sidsic je polnopravni član

IADS (svetovna zveza študentov stomatologije - www.iads-web.org )

EDSA (evropska zveza študentov stomatologije - www.edsa.globaldent.com )

KOMISP (zveza zvez društev za mednarodno dejavnost)

 

Kaj se dogaja pod okriljem društva?

Organizacija izmenjav za nižje in organizacija strokovnih praks za višje letnike

Organizacija twin-projektov

Projekt Izobraževanje populacije diabetikov o oralni higieni

Sodelujemo pri projektu Medimedo

Motivacijski vikendi

Strokovne ekskurzije

Tradicionalni Bowling

Dent kino

SIDSIC zabave

Športni dogodki

Tradicionalno Brucovanje


Spletna stran: www.sidsic.com