Projekti DŠMS

Predstavitev Društva študentov medicine Slovenije januarj - marec 2017

 

 

Opisi nekaterih projektov DŠMS

 

Projekt Medimedo

Domača stran: www.dsms.net/medimedo

Projekt Medimedo je namenjen otrokom med 4. do 6. letom, da na sproščen način preko igre premagajo strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežemo tako, da postavimo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kjer delujejo študentje medicine in dentalne medicine kot zdravniki igračk in kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Hkrati pa tudi zmanjšamo negotovost bodočih zdravnikov in zobozdravnikov ob srečanju z najmlajšimi bolniki.

Misli na srce

Domača stran: www.dsms.net/mislinasrce

Projekt Misli na srce je namenjen predvsem mladim, ki jih poskušamo spodbuditi k zdravem načinu življenja in tako prispevati k zmanjšanju pojavnosti bolezni srca in ožilja v Sloveniji.
Ravno zato bomo letos že 3. zapored organizirali Tek za srce v parku Tivoli, ki se ga bodo udeležili študentje iz vseh ljubljanskih fakultet in ostali rekreativni tekači. Skrbimo pa tudi za zdravje študentov medicine, zato vsake 14 dni pripravimo sadni dan, na katerem jim zastonj delimo jabolka ali kakšno drugo sadje. Poleg teka in sadnih dnevov, pa želimo pripraviti še učinkovitejše delavnice in ostale aktivnejše pristope za srednješolce, s katerimi bi poleg osveščanja poskusili vplivati tudi na spremembo njihovega življenjskega sloga.

Projekt VIRUS

Projekt VIRUS je preventivni javno zdravstveni projekt, ki temelji na izobraževanju širše javnosti, predvsem pa mladostnikov, na temo virusa HIV, AIDS-a in drugih spolno prenosljivih bolezni.
V okviru tega izvajamo delavnice vrstniškega izobraževanja na osnovnih in srednjih šolah ter vsako leto ob 1. decembru, dnevu boja proti AIDS-u pripravimo vseslovensko akcijo osveščanja, ki se konča s koncertom priznanih slovenskih glasbenikov.
Skupaj pa nas drži moštveni duh in nora zabava! Vas zanima več? Klik, klik, link, link...

Urgentna medicina

Domača stran: www.dsms.net/urgenca

V okviru projekta Urgentna medicina organiziramo štiridnevne delavnice, kjer strokovnjaki predstavijo aktualne probleme neodložljive pomoči iz različnih področij medicine, sistem delovanja nujne medicinske pomoči in interdisciplinarno povezovanje pri reševanju v posebnih okoliščinah.
Študenti se praktično seznanijo z nujnimi ukrepi (npr. intubiranje, defibriliranje), zanimivimi učnimi primeri (npr. akutni koronarni sindrom) in skozi slikovite prikaze spoznajo pomen sodelovanja z reševalci, gasilci in helikoptersko nujno medicinsko pomočjo.

Za življenje

Domača stran: www.zazivljenje.org

"Priskočiti na pomoč poškodovancu ali nenadno obolelemu mora biti refleks"
(Jože Balažic)
Pri projektu Za življenje organiziramo brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči za laično javnost, s katerimi želimo to misel privesti bližje realnosti. Tečajnike učimo pravilnega postopanja v življenje ogrožujočih stanjih. Očividec z dobrim znanjem prve pomoči z manj strahu pristopi do ponesrečenaga oz. nenadno obolelega ter lahko bistveno zveča preživetje oz. zmanjša negativne posledice dogodka.

Mednarodne izmenjave

Izmenjave v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS) so 1. mesečne izmenjave, ki lahko potekajo na inštitutih - elektivi, ali pa na klinikah - prakse, v drugih državah.
Kot temeljna aktivnost DŠMS obstajajo že od samih začetkov društva iz časov bivše Jugoslavije, natančneje od leta 1953. Pravzaprav je bilo društvo v ta namen tudi ustanovljeno. Potekajo v okviru IFMSA, ki združuje društva študentov medicine iz nekaj več kot 90 držav.
Princip izmenjav je tak, da vsaka država pokrije stroške bivanja za študenta ki pride k njim na izmenjavo, za študenta ki ga pošlje ven, pa stroške krije gostujoča država. Na ta način je omogočeno tudi npr. nekomu iz Sudana, da pride na Norveško in tam živi cel mesec, njegovi stroški pa so enaki, kot če bi ta mesec živel doma.
Skozi leta delovanja sta se število in kvaliteta izmenjav vseskozi izboljševala. Tako naše izmenjave danes omogočajo okoli 60 našim študentom na leto, da si pridobivajo nova znanja v približno 30 različnih državah. Vsako leto pa nas obišče prav toliko tujih študentov.
Izmenjave potekajo predvsem v poletnih mesecih in se delijo na raziskovalne (»elektive«) in strokovne (»prakse«) izmenjave. Elektivov se lahko udeležijo študenti vseh letnikov medicinske fakultete, medtem ko so prakse namenjene predvsem študentom višjih letnikov medicine.

Twinning

TWINNING je projekt, ki poteka v obliki mednarodne izmenjave. Njegov glavni namen je povezati študente različnih evropskih medicinskih fakultet, jim omogočiti spoznavanje drugega zdravstvenega sistema in študija medicine ter same tuje države in kulture. Običajno izmenjava traja pet dni, poteka pa v dveh delih; v prvem delu bomo gostili tuje študente, v drugem delu pa bomo v vlogi gostov mi. Če želiš spoznati kolege iz drugih držav, njihov študij in študentsko življenje, se nam pridruži!