Izmenjave

Izmenjave v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS) so 1-mesečne izmenjave, ki lahko potekajo na inštitutih - elektivi, ali pa na klinikah - prakse, v drugih državah.
Kot temeljna aktivnost DŠMS obstajajo že od samih začetkov društva iz časov bivše Jugoslavije, natančneje od leta 1953. Pravzaprav je bilo društvo v ta namen tudi ustanovljeno. Potekajo v okviru IFMSA, ki združuje društva študentov medicine iz nekaj več kot 90 držav.
Princip izmenjav je tak, da vsaka država pokrije stroške bivanja za študenta ki pride k njim na izmenjavo, za študenta ki ga pošlje ven, pa stroške krije gostujoča država. Na ta način je omogočeno tudi npr. nekomu iz Sudana, da pride na Norveško in tam živi cel mesec, njegovi stroški pa so enaki, kot če bi ta mesec živel doma.
Skozi leta delovanja sta se število in kvaliteta izmenjav vseskozi izboljševala. Tako naše izmenjave danes omogočajo okoli 150 našim študentom na leto, da si pridobivajo nova znanja v približno 60 različnih državah. Vsako leto pa nas obišče prav toliko tujih študentov.
Izmenjave potekajo predvsem v poletnih mesecih in se delijo na raziskovalne (»elektive«) in strokovne (»prakse«) izmenjave. Elektivov se lahko udeležijo študenti vseh letnikov medicinske fakultete, medtem ko so prakse namenjene predvsem študentom višjih letnikov medicine.