Organi UL MF

Seznam vseh organov UL MF

Dekan MF
Prof. dr. Dušan Šuput

Senat MF
Vodi ga dekan prof. dr. Dušan Šuput

Akademski zbor MF
Predsednik prof. dr. Mojca Matičič

Upravni odbor MF
Predsednik prof. dr. Jože Balažic

Kuratorij Oražnove zapuščine
Predsednik prof. dr. Srečko Koren

Študentski svet MF
Predsednik Klemen Petek