Organi UL MF

Seznam vseh organov UL MF

Dekan MF
Prof. dr. Igor Švab

Senat MF
Vodi ga dekan prof. dr. Igor Švab

Akademski zbor MF
Predsednik prof. dr. Mojca Matičič

Upravni odbor MF
Predsednik prof. dr. Jože Balažic

Kuratorij Oražnove zapuščine
Predsednik izr. prof. dr. Miroslav Petrovec

Študentski svet MF
Predsednik Klemen Petek