HABILITACIJE

NOVA MERILA (veljajo od 1.11.2011 dalje)

 

 

Čistopis Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, z dne 27.9.2016

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, z dne 18.10.2016, velja od 3.11.2016 dalje

Priloga k Merilom - interna interpretacija UL MF

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani

Habilitacijska področja UL MF

Pregled dela in točkovalnik za UL Medicinsko fakulteto - v wordu

Portal SICRIS, ki omogoča pripravo avtomatskih točkovalnikov in bibliografije

OBVESTILO HK UL v zvezi s pripravo avtomatskih točkovalnikov in bibliografije

Pravilnik o preizkusnem predavanju

Navodila za preizkusno predavanje

Določila Statuta UL

Določila Pravilnika o organizaciji in delovanju UL Medicinske fakultete

Interpretacija 70. in 71 člena Meril (ponovne izvolitve v naziv asistent)

Prevod novih meril v angleški jezik

Predstavitev kandidata (vzorci - uporablja se od 1.1.2015 dalje):

- docent (nova merila)

- izredni profesor (nova merila)

- redni profesor (nova merila)

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v naziv ASISTENT ali ASISTENT - RAZISKOVALEC

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za PONOVNO izvolitev v naziv ASISTENT ali ASISTENT - RAZISKOVALEC

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za UČITELJSKI naziv

 

STARA MERILA

Kandidat, ki je bil izvoljen v naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), lahko, ko mu poteče ta naziv, še enkrat zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv po Merilih, ki so se uporabljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv (95. člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, z dne 27.9.2016).

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev - povezava.

Dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev z dne 16.10.2001 (raziskovalni sodelavec) - povezava.

Interpretacija 12. člena - povezava.

Pregled dela in točkovalnik pri postopku izvolitve v naziv dobite s klikom na to povezavo.

 Navodila za izvedbo preizkusnega predavanja - povezava.

Predstavitev kandidata (vzorci - uporablja se od 1.1.2015 dalje):

- docent (stara merila)

- izredni profesor (stara merila)

- redni profesor (stara merila)

 

Povezave:

Spletna stran UL - Habilitacije 

Statut UL

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

 

Kontakt:

ksmf.uni-lj.si