HABILITACIJE

MERILA (veljajo od 1.11.2011 dalje)

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 ( 23.6.2018 )pdf

interpretacija meril MF_ maj 2018.pdf

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ( in spremembe z dne 24.4.2012, 21.10.2014 in 30.6.2015 ).pdf

Habilitacijska področja UL MF

Portal SICRIS, ki omogoča pripravo avtomatskih točkovnikov in bibliografije

Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij

Pravilnik o preizkusnem predavanjuinterpretacija meril MF_ maj 2018.pdf

Navodila za preizkusno predavanje

Določila Statuta UL

Določila Pravilnika o organizaciji in delovanju UL Medicinske fakultete

Interpretacija 70. in 71 člena Meril (ponovne izvolitve v naziv asistent)

Predstavitev kandidata (vzorci ):

- docent 

- izredni profesor 

- redni profesor 

 

 NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v naziv ASISTENT ali ASISTENT - RAZISKOVALEC

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za PONOVNO izvolitev v naziv ASISTENT ali ASISTENT - RAZISKOVALEC

navodilo za vlogo - VISOKOŠOLSKI UČITELJ 

 


Prevod novih meril v angleški jezik

Pregled dela in točkovnik za UL Medicinsko fakulteto - word


 

KONTAKT:

ksmf.uni-lj.si 

 


 

POVEZAVE:

Spletna stran UL - Habilitacije 

Statut UL

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

 


 

 STARA MERILA: