Imenik sodelavcev

 


Primeri:

cerar - kjerkoli med podatki je niz "cerar"
stanka in jelenc - kjerkoli v zapisu sta niza "stanka" in "jelenc"
od:genetik - polje oddelek vsebuje "genetik"
laboratorij za hemokulture - vse številke Laboratorija za hemokulture

 

V splošnem ima iskalni izraz obliko: operand logični_operator operand logični_operator ...

Logična operatorja sta in (ki je lahko pisan tudi s simbolom &) in ali (ki je lahko pisan tudi z vejico). Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Male in velike črke so pri iskanju enakovredne.

Operand ima obliko: oznaka_polja relacijski_operator opis

Relacijski operatorji so:

: - vsebuje

!: - ne vsebuje
= - je enako
!= - ni enako
< - manj kot
> - več kot
%< - dolžina polja manjša kot
%= - dolžina polja enaka
%> - dolžina polja več kot

Zapisi v zbirki imajo 14 podatkovnih polj (vsa niso vedno izpolnjena):

en - enota
ns - naslov
kr - kraj te telefon
tf - telefaks
na - naziv (pred imenom in priimkom - npr. "prof.dr.")
im - ime
pr - priimek
nz - naziv (za imenom in priimkom - npr. "dr.med.")
p1 - oznaka prostora
od - oddelek
em - naslov elektronske pošte
os - osebna stran
is - ime slike

 

Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število zadetkov pa je omejeno na 200.

Stran in zbirko vzdržuje IBMI. Uporabljamo iskalnik NEVA. Pripombe sporočite tukaj.