Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko se nahaja na naslovu http://www.kme-nmec.si/.